INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Mitt i den dagliga ”virvelvinden” av aktiviteter kan det vara svårt att se vilken utvecklingsinsats som faktiskt skulle ge störst värde för såväl medarbetare och chefer som för hela verksamheten. Det första steget mot utveckling är alltid insikt. Med våra inspirationsföreläsningar hjälper vi er att upptäcka vad som är framgångsreceptet för just er välmående verksamhet, där nöjda och engagerade medarbetare tillsammans åstadkommer strålande resultat.

Våra inspirationsföreläsningar innehåller alltid delaktighet, enkla interaktiva övningar, reflektion, insikter och diskussion, såväl internt som i grupp. Heldag eller halvdag, varför inte 1-2 timmar i samband med AP-träffar, kundmöten eller andra aktiviteter för att skapa mer inspiration?


Kraftfulla frågor ger omedelbart nya perspektiv och värdefulla insikter
  • ”Hur viktigt är det att känna sig, behövd, delaktig och uppskattad på sin arbetsplats?”
  • ”Vilket bemötande vill du ha för att komma till din rätt i samspel med andra?”
  • ”Hur kommunicerar du med andra och vad blir ditt resultat?”
  • ”Vilka egenskaper har en ledare som du vill följa?”
  • ”Vilka egenskaper har du som gör att andra vill följa dig?”
  • ”Varför dalar resultaten och varför stiger sjukfrånvaron?”
  • ”Hur leder du dig själv dit du vill?”
  • ”Vilka små justeringar på arbetsplatsen skulle göra stor skillnad för många när det gäller motivation och arbetsglädje?”
  • ”Finns det människor som stressar dig?”

Möt dina medarbetare som de vill bli bemötta och få tillit, arbetsglädje och engagemang tillbaka.

KOMMUNIKATION – BEMÖTANDE – INRE OCH YTTRE LEDARSKAP