LEDARSKAPSUTBILDNINGAR


Att leda utan chefskap
(3 dagar)

Att leda utan chefskap vänder sig till personer som leder eller samordnar medarbetare och arbetsflöden, utan att formellt vara chefer, exempelvis projektledare, koordinatorer eller ledare av det dagliga arbetet på en avdelning.

Chefens svåra samtal

(1 dag)

Chefens svåra samtal vänder sig till chefer och syftar till att öka kompetensen med att hantera samtalssituationer som kan upplevas både knepiga och svåra.

Diplomerad ledarutbildning för nya chefer

(6 dagar, 3x2 dagar)

Vår diplomerade ledarutbildning vänder sig till chefer som är nya i sin ledarroll. I utbildningen ingår tre block: Personligt ledarskap, kommunikativt ledarskap och coachande ledarskap.

Ledarskap för chefer
(4 dagar)

"Från chefskap till ledarskap."
Som chefer vill vi uppfattas som goda ledare. Men vad är ett gott ledarskap, hur formas det och vem avgör om det är bra eller inte? 
Brister i ledarskapet kostar: energi, tid, pengar, relationer och inte minst, hälsa! 
Utveckla ditt ledarskap, genom att träna in en bättre kommunikativ förmåga, och ett bemötande, som skapar samspel, tydlighet och ett bättre flyt i din verksamhet – trivsel, motivation och engagemang kommer på köpet.


Diplomerad Coachutbildning

(2 dagar, samt 2 individuella coachningstillfällen)

Vår diplomerade coachutbildning riktar sig i första hand till chefer och ledare som vill få en inblick i coachingens principer, få veta fördelarna med ett coachande förhållningssätt och hur coaching tillämpas i praktiken. Vår utbildning bygger på ICCs coachingmetodik (International Coaching Community).


Projektledare Steg 1

(2 dagar)

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom projekt. Vidare innehåller kursen projektets olika faser, från idé till uppföljning. Särskilt behandlas planeringen av ett projekt samt hur projektarbete styrs och drivs.