Att leda utan chefskap
(3 dagar)

Att leda utan chefskap vänder sig till personer som leder eller samordnar medarbetare och arbetsflöden, utan att formellt vara chefer, exempelvis projektledare, koordinatorer eller ledare av det dagliga arbetet på en avdelning.

Att leda utan formellt chefskap ställer särskilda krav på ledarskap- och kommunikation. Hur får man medarbetare som man inte är chef över att arbeta mot ett gemensamt mål? Hur fungerar grupper/grupputveckling och hur får man en grupp att fungera som ett effektivt team? Hur hanterar man ett professionellt/svårt samtal och hur löser man konflikter som dyker upp? etc.

Innehåll

Dag 1
 • Chefskap vs. ledarskap
 • Det inre ledarskapet
 • Reflektion, insikt, värderingar
 • Självskattning
 • Motivation – livets kärna
 • Beteendestilar (IDI)

Dag 2
 • Gruppens olika utvecklingsfaser
 • Vad är en grupp och vad är ett team?
 • Att sätta mål och arbeta mot mål
 • Kommunicera vision, mission och mål
 • Stresshantering
 • Personlig planering och prioritering
 • Visualisering – visuell planering

Dag 3
 • Kommunikation
 • Få andra att växa – feedbackprocess, ge och ta feedback
 • Professionella samtal
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering med coaching som metodik

Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar och koppling till den dagliga verksamheten. För att ytterligare höja effekten av utbildningen ingår 2 individuella coachingtillfällen (mellan utbildningsdag 2 och 3 samt efter dag 3).Din nya kompetens
Efter kursen har du fått en bra grund att stå på i det vardagliga arbetet och kunskaper som stärker ledarrollen. Deltagarna får lära sig situationsanpassa sitt ledarskap samt får färdighetsträning i beprövade metoder och verktyg.

Utbildare: Mats Taaveniku,  Maria Norén
Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats: Kiruna/Luleå

Pris/person: 11. 900:- (exkl. moms). Inklusive kursdokumentation, fika och lunch.

Anmälan:
mats.taaveniku@ydimer.com
070-306 74 77

Anmälan är bindande men inte personbunden.