"Från chefskap till ledarskap."

Som chefer vill vi uppfattas som goda ledare. Men vad är ett gott ledarskap, hur formas det och vem avgör om det är bra eller inte?
Brister i ledarskapet kostar: energi, tid, pengar, relationer och inte minst, hälsa!

Utveckla ditt ledarskap, genom att träna in en bättre kommunikativ förmåga, och ett bemötande, som skapar samspel, tydlighet och ett bättre flyt i din verksamhet – trivsel, motivation och engagemang kommer på köpet.

Här är några röster från deltagare i våra ledarutbildningar;

”Det har blivit en helt annan stämning på jobbet”

"Jag har fått en mycket bättre struktur och har blivit både mer lyhörd och tydligare som chef"

”Nu förstår jag mig själv och andra mycket bättre”

”Ydimer krånglar inte till det, de är bra på att få fram budskap även om det är komplexa frågor”

”Det bästa var de mål jag uppnådde för min egen ledarutveckling, det har verkligen stärkt mig och
verksamheten”

”Jag känner mig mycket tryggare som ledare, det är otroligt kul!”

Vår diplomerade ledarutbildning vänder sig till dig som är ny som chef och/eller har ett par års erfarenhet. I utbildningen ingår tre teman: Personligt ledarskap, Kommunikativt ledarskap och Coachande ledarskap.
Detta är en 4-dagars utbildning fördelad på 2 block. Mellan blocken kommer du att få jobba i konkreta träningssituationer utifrån det du vill uppnå för att bli en ännu bättre ledare. På det sättet känner du att du får tillämpa teorin i praktiken.

Personligt ledarskap

Personligt ledarskap handlar, i första hand, om att bli bättre på att leda dig själv, vilket skapar förutsättningar till ett framgångsrikt ledarskap för att leda andra. Som ledare får du lära dig olika synsätt och metoder för att utveckla det personliga ledarskapet. Du får bl a lära dig hur du blir mer effektiv genom avspänd effektivitet och hur du på ett smart sätt strukturerar och prioriterar din tid.

Kommunikativt ledarskap

Ledarskap handlar bl a om att skapa tydliga och bra relationer, inte minst mellan ledare och
medarbetare. Som ledare får du en bättre förståelse för dina och andras beteenden vilket också bidrar till ökad motivation hos dig själv och andra. Du blir helt enkelt bättre på att kommunicera med andra människor genom ett bra och professionellt bemötande.
I detta pass får du bl a tillgång till verktyg som underlättar ditt arbete med verksamhetsplanering, vi
kallar det för orienteringskarta. Orienteringskartan hjälper dig att inkludera, tydliggöra och visualisera
visionen, mål uppdrag mm för dina medarbetare.

Coachande ledarskap

För att tillvara dina medarbetares fulla potential är coaching en metod som definitivt bidrar till ett mer
framgångsrikt ledarskap. Som chef får du förståelse för- och insikt i vad coaching innebär. Du får
kunskap om viktiga coachverktyg och hur dessa används i praktiken.

Nästa utbildningstillfälle: 1/3-2/3 samt 27/3-28/3

Plats: Kiruna

Pris: 14.600 kr exkl. moms  I priset ingår utbildningsmaterial, fika och certifiering.

Diplom: Efter godkända kurs- och praktikuppgifter utfärdas ett Diplom.

Anmälan:
Anmäl genom att klicka på länken (och följ instruktionerna)
Anmälan - klicka här...