Chefens svåra samtal
(1 dag)

Chefens svåra samtal vänder sig till chefer och syftar till att öka kompetensen med att hantera samtalssituationer som kan upplevas både knepiga och svåra.

Hur framför jag kritik på bästa sätt? Hur hanterar jag en konflikt och när ska jag som chef träda in i en konflikt? Hur kommer jag med negativa besked och hur hanterar jag som chef när jag får ta emot kritik eller hantera olika formera av missnöje?

Innehåll
  • Självkännedom och ledarskap
  • Grundläggande samtalsverktyg
  • Kritik – feedback
  • Hantera svåra samtal
  • Konflikthantering
  • Att ta emot kritik och missnöje

Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar och koppling till den dagliga verksamheten.

Din nya kompetens
Efter kursen har du fått en fördjupad kunskap kring professionella samtal och konflikter. Deltagarna får färdighetsträning i beprövade metoder och verktyg.

Utbildare:  Maria Norén

Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats: Kursen hålls både i Kiruna och Luleå.

Pris/person: 3 900:- (exkl. moms). Inklusive kursdokumentation, fika och lunch.

Anmälan:
mats.taaveniku@ydimer.com
070-306 74 77
Anmälan är bindande men inte personbunden.