Diplomerad Coachutbildning
(2 dagar, samt 2 individuella coachningstillfällen)

Vår diplomerade coachutbildning riktar sig i första hand till chefer och ledare som vill få en inblick i coachingens principer, få veta fördelarna med ett coachande förhållningssätt och hur coaching tillämpas i praktiken. Vår utbildning bygger på ICCs coachingmetodik (International Coaching Community).

Som chef/ledare kan du använda coaching för såväl egen utveckling som utveckling av medarbetare och verksamheten.

Coachande ledarskap innebär ett ledarskap som är målstyrt, lösningsfokuserat, erfarenhetsbaserat och handlingsinriktat. Med hjälp av coachingen som metod får du ett ledarskap som engagerar, synliggör och motiverar medarbetarna. Du får kunskap och verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas genom att ta mer ansvar för lösningar och möjligheter på arbetsplatsen.


Innehåll
  • Definition av coaching
  • Coaching, kort historik
  • Coaching skapar handling, kraft och effektivitet
  • Coaching – ICC metodik
  • Grundläggande coachingtekniker
  • Från hinder till resurser
  • Coaching av person och ett team
  • Coaching med NLP
  • Praktiska övningar

Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar och koppling till den dagliga verksamheten. För att ytterligare höja effekten av utbildningen ingår 2 individuella coachingtillfällen (förläggs inom en månad efter utbildningen).

Din nya kompetens
Efter kursen har du grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i coachingens principer och tillämpningar på alla de områden där coaching används idag. Du får även med dig verktyg som används inom coachingen.

Utbildare: Mats Taaveniku, Maria Norén

Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats: Luleå

Pris/person: 9 400:- (exkl. moms). Inklusive kursdokumentation, fika och lunch.

Anmälan:
mats.taaveniku@ydimer.com
070-306 74 77

Anmälan är bindande men inte personbunden.