Diplomerad ledarutbildning för nya chefer
(6 dagar, 3x2 dagar)

Vår diplomerade ledarutbildning vänder sig till chefer som är nya i sin ledarroll. I utbildningen ingår tre block: Personligt ledarskap, kommunikativt ledarskap och coachande ledarskap.

Personligt ledarskap
Det personliga ledarskapet handlar om att i första hand leda sig själv innan man kan leda andra, vilket är en grundförutsättning för framgångsrikt ledarskap. Som ledare får du lära dig olika synsätt och metoder för att utveckla det personliga ledarskapet. 

Kommunikativt ledarskap
Ledarskap handlar om att bygga på en relation, en relation mellan den formella ledaren och de som ska bli ledda. Som ledare får du en aktiv förståelse för nyckelbegrepp inom ledarskap, delegering, motivation samt kommunikation. Även praktiska metoder för att utveckla personalen ingår.

Coachande ledarskap
För att ta tillvara på dina medarbetares fulla potential är coaching en färdighet som definitivt bidrar till framgångsrikt ledarskap. Som ledare får du en aktiv förståelse för och insikt i vad coaching innebär. Du får kunskap om viktiga verktyg och hur dessa tillämpas praktiskt.

Innehåll

1. Personligt ledarskap
 • Personligt ledarskap är grunden till allt Ledarskap
 • Stephen Coveys sju goda vanor för utveckling
 • Få ut det mesta av tiden för Ledarskap, avspänd effektivitet
 • Stresshantering, medveten mental träning
 • Reflektion och insikt
 • Motivation, livets kärna
 • Målorienterat arbetssätt
 • Självskattning
 • Erfarenhetsutbyte i gruppen av individuella utvecklingsmål
 • Vik av en timme till planering och få ut mångfalt mer i ökad potential

2. Kommunikativt ledarskap
 • Vision, mission och mål
 • Vilken vision och vilka mål arbetar vi med inom företaget? Hur syns det i verksamheten?
 • Att bryta ner mål och göra dem självvalda
 • Att kommunicera mål
 • Professionella samtal
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering med coaching som metodik
 • Systematisk problemlösning

3. Coachande ledarskap
 • Definition av coaching
 • Coaching, kort historik
 • Vad ger coaching? Vi ser konkreta resultat i olika situationer
 • Coaching skapar handling, kraft och effektivitet
 • Akutcoaching
 • Coaching med NLP
 • Praktiska övningar

Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar och koppling till den dagliga verksamheten. För att ytterligare höja effekten av utbildningen ingår 2 individuella coachingtillfällen (mellan utbildningsblock 2 och 3 samt efter block 3).

Din nya kompetens
Efter kursen har du fått fördjupade kunskap i ledarskapets grunder för att utveckla ditt eget ledarskap och därefter på ett ännu bättre sätt kunna motivera och inspirera dina medarbetare att arbeta mot givna mål.

Utbildare: Mats Taaveniku, Maria Norén

Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats: Kiruna/Luleå/Piteå

Pris/person: 19 900:- (exkl. moms). Inklusive kursdokumentation, fika och lunch.

Anmälan:
mats.taaveniku@ydimer.com
070-306 74 77

Anmälan är bindande men inte personbunden.