Projektledare Steg 1
(2 dagar)

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom projekt. Vidare innehåller kursen projektets olika faser, från idé till uppföljning. Särskilt behandlas planeringen av ett projekt samt hur projektarbete styrs och drivs.

Mellan träffarna ska deltagarna arbeta med och utveckla sina befintliga eller kommande projekt. Stor vikt läggs på ”praktiskt hantverk” och det är därför viktigt att varje deltagare förbereder sig på att redovisa avslutade, pågående eller kommande projekt. Detta kommer även att konkretisera och koppla ihop de teoretiska delarna med den faktiska verksamheten.

Innehåll

Inledning Att leda och organisera ett projekt
  • Vad är ett projekt?
  • Projekt som arbetsform
  • Projektmodeller
  • Projektets olika faser
  • Styrning av projekt
  • Metoder i projektarbete
  • Roller i projektarbete

  Engagemang i projektteamet
  • Start av projekt
  • Verktyg för skapande av gemensam plattform
  • Bygg ett starkt team

  Bred acceptans som ger resultat
   • Kommunikation
   • Få andra att växa – feedbackprocess, ge och ta feedback
   • Professionella samtal
   • Svåra samtal
   • Konflikthantering med coaching som metodik

   Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar och koppling till den dagliga verksamheten.

   Din nya kompetens
   Efter kursen kan du de viktigaste processerna för projektledning och vet hur verktyg i ett projekt upprättas och följs upp. Deltagarna får färdighetsträning i beprövade metoder och verktyg.

   Utbildare: Mats Taaveniku

   Nästa utbildningstillfälle: Under planering

   Plats: Kiruna

   Pris/person: 7 900:- (exkl. moms). Inklusive kursdokumentation, fika och lunch.

   Anmälan:
   mats.taaveniku@ydimer.com
   070-306 74 77

   Anmälan är bindande men inte personbunden.