Röstteknik, talvård och röstutveckling
(2 dagar)

En utbildning för dig som vill öka förutsättningarna för att nå fram med ditt budskap, vårda och utveckla ditt viktigaste verktyg – Rösten – och samtidigt öka trivseln på din arbetsplats.

Din röst är företagets varumärke och bidrar också till atmosfären i arbetsmiljön. Bra röstteknik och kunskap i röstmedvetenhet ger en hållbar röst som når fram och förstärker ditt viktigaste redskap för en bra kommunikation – Rösten. En fungerande röst är dessutom behaglig att lyssna till.


Innehåll

Utbildningen omfattar 4 grundläggande moment med tillhörande övningar:
  • Föredragsdel – Rösten, ditt viktigaste verktyg!
  • Praktiska övningar i röstteknik, röstutveckling, kroppsspråk, kommunikation, avspänning
  • Målsättning och handlingsplan för daglig träning
  • Röstergonomi

Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar och koppling till den dagliga verksamheten.


Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personer som dagligen använder sin röst som arbetsverktyg ex. telefonister, pedagoger/lärare, bankanställda, utbildare, callcenter-personal, handläggare, växel/reception m.fl.

Din nya kompetens
Ge deltagarna ökad medvetenhet och kunskap om röstens betydelse och förmedla praktiska verktyg för att sedan, på egen hand utveckla, vårda och underhålla sin röstteknik och röstkompetens. Få ökad insikt i hur rösten kan bidra till att stärka sig själv, sin omgivning och arbetsmiljön. Ge kunskaper i röstergonomi.

Utbildare: Britt Nilsson Wyöni, Cecilia Mörck

Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats: Luleå

Kostnad: 7 900:- (exkl. moms). Inklusive kursdokumentation, fika och lunch.

Anmälan:
cecilia.korvi@ydimer.com
070-213 95 90

Anmälan är bindande men inte personbunden.