Ett program för dig som vill utvecklas till din fulla potential, personligen, professionellt och i ditt ledarskap. Vid åtta tillfällen coachas du till viktiga insikter om dig själv, vad du verkligen vill och vad du behöver göra för att nå dina mål. Med tydliga och mätbara mål skapar du långsiktiga och hållbara värden för dig, dina medarbetare och din organisation. 

Processen bygger på förtroende, ärlighet och din vilja att växa och utvecklas. Din coach bistår dig i denna kreativa och tankeväckande process, där du utmanas till nya och ibland djärva insikter, mål och planer.
Programmet är utvecklat och framtaget av Ydimer Management AB.  Vi har ett unikt samarbete med Kontentan, vilket innebär att det teoretiska innehållet anpassas utifrån dina behov. Kontentan är Skandinaviens största förlag för sammanfattningar av de bästa böckerna inom ledar- och organisationsutveckling.

Ur innehållet:
  • Internationellt certifierad coach. 
  • Du kommer att få skräddarsydda teoriavsnitt i programmet som stimulerar dig att pröva nytt och tänka nytt. Detta är unikt i denna typ av program som vi kan genomföra tack vare vårt samarbete med Kontentan.
  • Du kommer att få ta reda på vilka värderingar som styr ditt liv, genom en värderingsmätning. 
  • Du kommer att få en klar och tydlig bild över dina medvetna och/eller omedvetna beteenden med hjälp av ett verktyg – ”Extended Disc”. 
  • Du får möjlighet till Mental träning bl a genom våra verktyg för mental träning.
  • Regelbunden uppföljning mellan träffarna.