ÖVRIGA UTBILDNINGAR
Arbetsmiljö för cheferÖka dina kunskaper om arbetsmiljöregler och metoder som ger säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, skapar god arbetsmiljö och främjar produktivitet. Som chef och arbetsledare har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I rollen ligger att känna till och kunna tillämpa lagar och föreskrifter men också att stimulera och skapa förutsättningar fö ratt arbetet kan bedrivas i ett gott klimat.Byggarbetsmiljö-samordnare
- BASp och BASu

(2 dagar)

Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning. Arbetsmiljöverket har skärpt reglerna vad gäller arbetsmiljökompetens för bygg- och anläggningsbranschen. Regler finns också för byggherrar (du som låter uppföra en byggnad) och arbetsmiljöverket kräver godkänt kunskapstest.Bättre arbetsmiljö - BAM

(3 dagar)

BAM är den utbildning Prevent rekommenderar att alla arbetsledare, chefer och skyddsombud minst ska ha genomgått. Prevents utbildning Bättre arbetsmiljö är producerad av arbetsgivare och arbetstagare och ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Vår utbildare är certifierad av Prevent och använder Prevents material.Entreprenadjuridik 1
(2 dagar)

En bred och grundläggande kurs i bl a avtalsrätt riktad till alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn dvs. konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m.fl.

AB 04


Genomgång av viktiga nyheter och förändringar i AB 04. Kursen riktar sig till alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn dvs. konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m.fl.