AB 04

Genomgång av viktiga nyheter och förändringar i AB 04. Kursen riktar sig till alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn dvs. konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m.fl.

Program
  • Nyheter och förändringar i AB 04
  • Genomgång kapitel AB 04
  • Ändringar i garantiåtagandets innehåll och längd
  • Ansvar under entreprenad- och garantitiden
  • Upprättandet av kvalitets- och miljöplaner
  • Skyldighet att informera om ÄTA-arbeten
  • AB-U 07 för underentreprenörer
  • Besiktningsregler
  • Diskussion

Upplägg

Föreläsning varvas med grupparbeten och diskussioner.


Litteratur

Allmänna Bestämmelser AB 04.

Din nya kompetens
Kunskap om viktiga nyheter och förändringar i AB 04. Kunskaper om AB 04, ett viktigt entreprenadjuridiskt dokument för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Utbildare: Lennart Åhl, advokat

Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats: Kiruna

Kostnad: 5 600:- (exkl. moms).

Anmälan:
cecilia.korvi@ydimer.com
070-213 95 90

Anmälan är bindande men inte personbunden.