Arbetsmiljö för chefer

Öka dina kunskaper om arbetsmiljöregler och metoder som ger säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, skapar god arbetsmiljö och främjar produktivitet. Som chef och arbetsledare har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I rollen ligger att känna till och kunna tillämpa lagar och föreskrifter men också att stimulera och skapa förutsättningar fö ratt arbetet kan bedrivas i ett gott klimat.

Efter utbildningen har du fått kunskap om de viktigaste bestämmelserna som har betydelse för arbetsmiljön och chefen. Du har också fått kunskap om förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall samt åtgärder för att förebygga dessa.Lämplig förkunskap är BAM eller motsvarande grundutbildning inom arbetsmiljö.Teori varvas med diskussioner, grupparbeten och erfarenhetsutbyte.

Program
  • Vad gör en chef?
  • Varför arbetsmiljö – juridiskt, ekonomiskt och etiskt ansvar.
  • Vad är arbetsmiljö?
  • Arbetsmiljölagen och regelverket
  • Chefens ansvar för arbetsmiljön
  • Personligt ansvar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Delegering
  • Straffansvar – rättsfall
  • Psykosocial arbetsmiljöUtbildare
Per Axell, arbetsrättsjurist och utbildare åt Prevent. Med jur kand-examen, specialiserad på arbetsrätt och arbetsmiljö genom diverse påbyggnads-utbildningar, samt med 20 år i branschen har Per en mycket gedigen kompetens. Per får mycket höga poäng vid kursutvärderingar.

Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats: Kiruna

Kostnad: 9 600 (exkl. moms)

Anmälan:
cecilia.korvi@ydimer.com
070-213 95 90

Anmälan är bindande men inte personbunden.