Bättre arbetsmiljö - BAM
(3 dagar)

BAM är den utbildning Prevent rekommenderar att alla arbetsledare, chefer och skyddsombud minst ska ha genomgått. Prevents utbildning Bättre arbetsmiljö är producerad av arbetsgivare och arbetstagare och ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Vår utbildare är certifierad av Prevent och använder Prevents material.

För att bättre möta framtidens behov och krav behöver alla medarbetare ha grundläggande arbetsmiljökunskaper. Hur mycket och vad bestäms av företagets/organisationens verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

Utbildningen ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet, och ger en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle.

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Program
  • Arbetsmiljögrund, lagar och regler
  • Roller och ansvar (arbetsgivare och arbetstagare)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskanalyser
  • Arbete med policy och handlingsplaner


Utbildare: Per Axell, arbetsrättsjurist.

Med jur kand-examen, specialiserad på arbetsrätt och arbetsmiljö genom diverse påbyggnadsutbildningar, samt med snart 20 år i branschen har Per en mycket gedigen kompetens.

Sedan 1990 bedriver Per egen verksamhet som utbildare och konsult inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Per arbetar både mot privata näringslivet och med offentliga arbetsgivare. Han är också anlitad som lärare hos Prevent, Stockholms universitet, Stiftelsen Fakultetskurser vid Stockholms universitet, Blendow samt Talentum Fakta.

Pers ambition är att tillhandahålla högkvalitativ utbildning med fokus på kundens specifika behov och han får mycket höga poäng vid kursutvärderingar.

Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats: Kiruna

Kostnad: 8 900:- (exkl. moms). Inklusive kursdokumentation, fika och lunch.

Anmälan:
cecilia.korvi@ydimer.com
070-213 95 90

Anmälan är bindande men inte personbunden.