Byggarbetsmiljösamordnare - BASp och BASu
(2 dagar)

Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning. Arbetsmiljöverket har skärpt reglerna vad gäller arbetsmiljökompetens för bygg- och anläggningsbranschen. Regler finns också för byggherrar (du som låter uppföra en byggnad) och arbetsmiljöverket kräver godkänt kunskapstest.

Utbildningen riktar sig till chefer, byggarbetsmiljösamordnare, byggherrar, arbetsledare och konsulter. Med byggherre menas den person som ska låta utföra en byggnation.

De nya reglerna i föreskriften för bygg- och anläggningsarbete (AFS 1999:3 rev 09-01-01) specificerar bl.a. byggherrens ansvar redan från planeringen. Föreskriften säger bl.a. att byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering (BASp) och dels för utförandet av arbetet (BASu).

Utbildningen innehåller såväl praktik, exempel som lagar och regler samt ett kunskapstest.

Innehåll
 • Repetition av grunderna i arbetsmiljölagstiftningen
 • Arbetsmiljölagens regler och nyheter (3 kap AML)
 • Byggföreskriftens regler och nyheter (AFS 1999:3)
 • Vad reglerar samordningsansvaret på ett fast driftställe?
 • Behovet av samordningsansvar
 • BASp och BASu – arbetsuppgifter och ansvar
 • Lagstadgade arbetsuppgifter och metod för delegering
 • Riskbedömningar – allmänna och särskilda
 • Att ta fram en AMP (arbetsmiljöplan)
 • Skyddsregler
 • Handlingsplaner på det gemensamma arbetsstället
 • Andr arbetsgivarens ansvar
 • Kunskapstest
 • Utbildningsbevis
Dag 2
 • Gruppens olika utvecklingsfaser
 • Vad är en grupp och vad är ett team?
 • Att sätta mål och arbeta mot mål
 • Kommunicera vision, mission och mål
 • Stresshantering
 • Personlig planering och prioritering
 • Visualisering – visuell planering

Dag 3
 • Kommunikation
 • Få andra att växa – feedbackprocess, ge och ta feedback
 • Professionella samtal
 • Svåra samtal
 • Konflikthantering med coaching som metodik

Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar och koppling till den dagliga verksamheten. För att ytterligare höja effekten av utbildningen ingår 2 individuella coachingtillfällen (mellan utbildningsdag 2 och 3 samt efter dag 3).Utbildare: Per Axell, arbetsrättsjurist.
Med jur kand-examen, specialiserad på arbetsrätt och arbetsmiljö genom diverse påbyggnads-utbildningar, samt med snart 20 år i branschen har Per en mycket gedigen kompetens.
Sedan 1990 bedriver Per egen verksamhet som utbildare och konsult inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Per arbetar både mot privata näringslivet och med offentliga arbetsgivare. Han är också anlitad som lärare hos Prevent, Stockholms universitet, Stiftelsen Fakultetskurser vid Stockholms universitet, Blendow samt Talentum Fakta.

Pers ambition är att tillhandahålla högkvalitativ utbildning med fokus på kundens specifika behov och han får mycket höga poäng vid kursutvärderingar.

Plats: Kiruna

Kostnad: 9 600:- (exkl. moms).

Anmälan:
cecilia.korvi@ydimer.com
070-213 95 90

Anmälan är bindande men inte personbunden.