Entreprenadjuridik 1
(2 dagar)

En bred och grundläggande kurs i bl a avtalsrätt riktad till alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn dvs. konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m.fl.

Att leda utan formellt chefskap ställer särskilda krav på ledarskap- och kommunikation. Hur får man medarbetare som man inte är chef över att arbeta mot ett gemensamt mål? Hur fungerar grupper/grupputveckling och hur får man en grupp att fungera som ett effektivt team? Hur hanterar man ett professionellt/svårt samtal och hur löser man konflikter som dyker upp? etc.

Program
 • Avtalslagen, vad gäller vid anbud och avtal?
 • Översiktlig genomgång av Lag om Offentlig upphandling (LOU)
 • ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag
 • Nyheter och förändringar i AB 04
 • Genomgång alla kapitel AB 04
 • Ändringar i garantiåtagandets innehåll och längd
 • Ansvar under entreprenad- och garantitiden
 • Upprättandet av kvalitets- och miljöplaner
 • Skyldighet att informera om ÄTA-arbeten
 • AB-U 07 för underentreprenörer
 • Besiktningsregler
 • Diskussion

Upplägg

Föreläsning varvas med grupparbeten och diskussioner.


Litteratur

Kursdokumentation, Allmänna bestämmelser AB 04.Din nya kompetens
En allmän bred och grundläggande kunskap om grundläggande avtalsrätt samt kunskaper om AB 04, ett viktigt entreprenadjuridiskt dokument för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Utbildare:

Nästa utbildningstillfälle: Under planering

Plats:

Kostnad: 9 600:- (exkl. moms). Inkl. kurs-dokumentation, fika och lunch.

Anmälan:
cecilia.korvi@ydimer.com
070-213 95 90

Anmälan är bindande men inte personbunden.