Ingen teknik fungerar utan människor
När man genomför ett uppdrag i ett teknisk projekt gör man allt för att leverera den optimala lösningen. Att börja från början, med förstudie, problemorientering, lösningsförslag, koordinering, genomförande och så vidare är för de allra flesta självklart.

Men att också ge det sjösatta projektet så bra förutsättningar som möjligt i tänkt organisation, med underhåll och rätt ledarskap ser vi som ett minst lika viktigt steg att ta ansvar för när vi presenterar lösningar.

Alla tekniska lösningar kräver sin människa. Ett välkänt fakta som vi tagit fasta på i och med samarbetet NECAB och Ydimer. Vi levererar gärna det vi kallar hårdvaran – den tekniska lösningen, men också den mjuka biten som tar vid – utbildning för individ, organisation och ledare.

Vi hoppas att det väcker din nyfikenhet och att du inte tvekar att kontakta oss när du behöver teknisk konsultation, projektledning, coaching, ledarskaps- och organisationsutveckling och utbildningar.