ICC COACH

Organisationen International Coachning Community (ICC), är en certifieringsorganisation där alla medlemmar måste vara Certifierade genom någon godkänd ICC tränare för att få vara medlem. Under 2012 bestod organisationen av mer än 6000 certifierade coacher från över 60 länder.

ICC har olika certifieringssteg, där internationellt certifierad coach är första steget. Därefter kan den som vill välja att certifiera sig t ex till Business Coach, Team Coach eller Life Coach.
Inom Ydimer har vi ett flertal olika coachinriktningar.

www.internationalcoachingcommunity.com
ICC grundades 2001 i England med syftet att kvalitetssäkra certifieringsutbildningar i coaching enligt en gemensam internationell standard. Genom tydliga utbildningsmål, innehållsmässig kvalitet och höga etiska krav har organisationen på kort tid utvecklats till den största professionella organisationen för certifierade coacher i världen.
Det finns 23 ICC certifierade trainers i världen. Dessa är godkända av Joseph 
O´Connor och Andrea Lages att hålla i certifieringsutbildningarna inom ICC.

ICF COACH
International Coach Federation (ICF), är ett världsledande branschorgan för professionella coacher. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning, kompetensutveckla sig kontinuerligt och de flesta väljer att kvalitetssäkra sin coaching genom ICF:s stegrade certifieringssystem.

Liksom för ICC finns tydliga regler för hur ICF:s varumärke får användas. Varumärket ska, för dig som kund, stå för professionell och kvalitetssäkrad coachning.


MATS TAAVENIKU -
BUSINESS COACH

 Mats är idag den enda ICC Certifierade Business Coachen norr om Sundsvall.

Läs mer om ICC på: Slh.nu
eller på: Icc:s hemsida