Specialister på att strukturera, samordna och administrera projekt

Vi hjälper dig att ansöka, planera, leda och administrera projektet samt att samverka med projektets olika parter. Vi administrerar ditt projekt på plats hos dig eller i våra lokaler.

Vi har gedigen erfarenhet från många och ofta mycket stora projekt. Det gör att vi har utvecklat specialistkunskaper inom allmän administration, projektkoordination, teknisk administration och KMA-samordning (kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

EXEMPEL PÅ ROLLER SOM VI ÄR VANA ATT TA:
Allmänna administratör: arbetar i huvudsak med fortlöpande administration så som lagring av dokument, upprättande av register, protokoll, möteskallelser, mallar och checklistor.

Projektkoordinator: arbetar i lag tillsammans med övriga inom projektet, ofta som projektledarens högra hand och har en avgörande roll för genomförandet, att planeringar och tidslinjer hålls samt för kvalitén i projektet. Projektkoordinatorn fungerar som ”spindeln i nätet” och hanterar kontakterna mellan interna och externa aktörer, samt håller ordning på den löpande dokumentationen inom projektet.

Tekniska administratör: håller ordning på exempelvis ritningar, manualer och anläggningsmärkning. Den tekniska administratören ser till att det finns fungerande rutiner för löpande dokumentation, under hela projekttiden.

KMA-samordnare: koordinerar och driver projektens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. I anläggningsprojekt har byggherren ett stort ansvar för att säkerställa arbetsmiljön under såväl planering och projektering som under utförandet. En KMA-samordnare hanterar det systematiska arbetsmiljöarbetet och har ett nära samarbete med såväl interna som externa aktörer.

Som de administrativa specialister vi är, ser vi till att du får rätt kvalitet för ditt projekt, på rätt plats och i tid.

Kontakta oss gärna för mer information om vad vi kan erbjuda ditt företag.
Ydimer Project har god koll på att hantera en mängd olika slags projekt. Ett av dem är den kommande flytten av Kiruna stads äldsta byggnad – Hjalmar Lundbohmsgården. Där har Ydimers Maria Strålberg en given plats som konstvetare och museolog.