<< Tillbaka
Projekt - Att flytta Hjalmar Lundbohmsgården
Ydimer Project har god koll på att hantera en mängd olika slags projekt. Ett av dem är den kommande flytten av Kiruna stads äldsta byggnad – Hjalmar Lundbohmsgården. Där har Ydimers Maria Strålberg en given plats som konstvetare och museolog.

Hjalmar Lundbohmsgården är den byggnad som LKAB:s förste gruvdisponenten och tillika Kiruna stads grundare, Hjalmar Lundbohm, lät bygga som bostad och kontor till sig själv vid förra sekelskiftet. Byggnaden och dess omgivande miljö har ett stort kulturhistoriskt värde och är därför klassat som byggnadsminne vilket är de starkaste kulturhistoriska skyddet enligt kulturmiljölagen.

Hjalmar Lundbohmsgården är en av de kulturbyggnader som behöver flyttas på grund av gruvbrytningen.

Maria Strålberg bistår LKAB, som är ansvariga för flytten och även äger byggnaden, med sin specialkunskap och gör bland annat kulturanalyser och dokumentation.

– Det är väldigt mycket att sätta sig in i vid ett sådant här projekt, men också ett väldigt spännande uppdrag. Jag har fått studera liknande byggnadsförflyttningar som gjorts bland annat har man flyttat byggnader i Västerbotten, till Gammlia friluftsmuseum i Umeå och så klart till Skansen i Stockholm.

Varje liten del av byggnaden och dess omgivning ska dokumenteras.

– Ja, vi mäter allt, varje liten list, fotograferar och skriver ner vad som finns i byggnaden. När flytten börjar kommer man också att vara med och dokumentera då det dyker upp saker när man tar isär byggnaden.

Maria är snart klar med sitt uppdrag vid Hjalmar Lundbohmsgården och har nya uppdrag på gång.

– Ja, fler hus ska som bekant flyttas här i Kiruna framöver och vi på Ydimer bidrar gärna med vår kompetens.
Maria Strålberg, Ydimer är konstvetare och museolog .