"Det kändes lyxigt"

Maria Jonsson, Crearo Utveckling AB deltog under våren 2017 i vår 2-dagarsutbildning 
"Bemötande, kommunikation och ledarskap". Så här beskriver hon sin upplevelse:

"Tack för ert fina engagemang och professionella sätt under dagarna! Ni gjorde ett mycket bra jobb och jag kommer att rekommendera er till andra. Det kändes lyxigt att få delta i en liten grupp och få tid att tillsammans reflektera.

Dessa saker tar jag särskilt med mig från utbildningen:

- Att det går att coacha sig själv och att jag kan påverka andras beteende med hjälp av mitt eget beteende och rätt tekniker
- Övergripande kunskaper om beteendestilar och hur man på ett medvetet sätt kan bemöta dem
- Att inte hoppa i fällan att ge råd, utan låta en person hitta svaren själv genom att ställa rätt frågor"


 "Ni har plockat fram det bästa hos oss”


För Landstingsservice i Västernorrland har Ydimer fått uppdraget att utbilda deras medarbetare i bemötandeteknik. Ett hedervärt uppdrag som man påbörjade i maj 2015 och som ska fortsätta under hela 2016.

”Målet för vår kund är att deras medarbetare ska trivas på sitt arbete och känna glädje. De har redan ett på många sätt fantastiskt gott bemötande av sina kunder, men insikter om sig själv och sitt eget beteende och förståelsen för andra människors, i många fall, tuffa situationer och olika beteende är grunden för att man ska kunna göra ett bra jobb”, berättar Maria Norén, en av Ydimers konsulter.

Från Ydimer är man sex konsulter som jobbar på fyra olika orter med samtliga 700 medarbetare av Landstingsservices medarbetare. Samma utbildning har man även gett för Hälso- och sjukvårdspersonal vid Landstinget i Västernorrland. ”De är mycket nöjda med vårt arbete så här långt. "Ni har plockat fram det bästa hos oss", har man sagt och det ser vi som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb.”Ydimer krånglar inte till det”

Peo Patomella, arbetschef vid och delägare av byggföretaget Nåiden Bygg har arbetat med Ydimer vid ett flertal tillfällen, bland annat har företaget gått Ydimers ledarskapsutbildningar och själv har Peo Mats Taaveniku som coach.

”Vårt samarbetet fungerar bra, det är utvecklande på fler olika nivåer. Ydimer är bra på att få fram budskapet på ett lättfattligt sätt. Personlig utveckling och företagsutveckling är komplext men Ydimer krånglar inte till det. Det är också bra på att tolka vad vi som kund behöver och vill ha och det tycker jag är värdefullt i vårt samarbete.”